برندسازی صنایع خلاق و فرهنگی در لرستان

18 آذر 1397

برندسازی صنایع خلاق و فرهنگی در لرستان

استان لرستان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای برندسازی صنایع خلاق و فرهنگی قدم برداشته و رویداد تخصصی برگزار می‌کند.