برگزیدگان خلاق جشنواره وب و موبایل ایران حمایت می‌شوند

25 آذر 1397 دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق مطرح کرد:

برگزیدگان خلاق جشنواره وب و موبایل ایران حمایت می‌شوند

سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی از همکاری و حمایت این ستاد با جشنواره وب و موبایل ایران و پذیرش برگزیدگان حقوقی این جشنواره به عنوان شرکت خلاق خبر داد.