نوآوران موفق در حوزه محتوا و بلاک‌چین معرفی شدند

18 اسفند 1397

نوآوران موفق در حوزه محتوا و بلاک‌چین معرفی شدند

نوآوران و استارتاپ های موفق در حوزه محتوا و بلاک چین در خانه نوآوری معرفی شدند .