خط اعتباری برای حمایت از استارتاپ‌های صنایع خلاق ایجاد می‌شود

21 خرداد 1398

خط اعتباری برای حمایت از استارتاپ‌های صنایع خلاق ایجاد می‌شود

با انجام مذاکراتی از سوی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری برای حمایت از فعالیت استارتاپ های صنایع خلاق تا اواسط سال جاری راه اندازی می شود.