همایش ملی فناوری‌های فرهنگی برگزار شد

29 بهمن 1396 با حضور فعالان حوزه صنایع فرهنگی:

همایش ملی فناوری‌های فرهنگی برگزار شد

نخستین همایش ملی در حوزه فناوری‌های فرهنگی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.