همزمان با برگزاری پنجمین دوره «جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه» استعدادهای هنری دانش آموزان شکوفا می شود .

25 فروردین 1398

همزمان با برگزاری پنجمین دوره «جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه» استعدادهای هنری دانش آموزان شکوفا می شود .

به گزارش دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره، پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه با حمایت و پشتیبانی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف کشف استعدادهای هنری دانش آموزان سراسر کشور برگزار می شود.