افتتاح مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان

31 شهریور 1398

افتتاح مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان

مرکز نوآوری صنایع خلاق گیلان برای جذب ایده ها، خلاقیت ها و نوآوری های نخبگان امروز دررشت به بهره برداری رسید.