ایده های خلاقانه فرهنگی ارائه شد

29 مرداد 1398 درنخستین رویداد استارتاپی فرهنگی روشنای غدیر؛

ایده های خلاقانه فرهنگی ارائه شد

در نخستین رویداد استارتاپی فرهنگی غدیر که به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، ایده های نوآورانه فرهنگی و مذهبی ارائه شد.