نشست معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و اعضای کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران

اعضای کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران با معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری نشست برگزار کردند.

//isti.ir/Zt4s